【Oni-noboru】Lux X Teemo 2012

達人殿堂

 
    
新增背光版本

------------------------------------------------------------------------
距離上一張LUX已經隔一年了

最近有沒有在進行LOL的創作,算是來回味一下(?

另外也恭喜TPA打贏了今天的勝利

 

來源 : Oni-noboru